Ėndrra e Don Kishotit

Klasa e letėrsisė

faqe nė ndihmė tė gjimnazistėve

Materiale ndihmėse Post New Entry

WORK-VIRUS

Posted by Alfred Kola on February 11, 2011 at 2:51 PM Comments comments (2)

WORK-VIRUS


Two complementarities:


Joking or telling the truth?


Two well-known sayings:


WORK today, don't leave it for  tomorrow!.

Too much WORK makes Jack a dull boy.


Two big questions:


What's happening in the countries whose people are thought to be well-off?

How can one find the equilibrium?


Two paragraphs:


Fact:


The Center for Disease Control has issued a medical alert about a highly contagious, potentially dangerous virus that is transmitted orally, by hand, and even electronically. This virus is called Weekly Overload Recreational Killer (WORK). If you receive WORK from your boss, any of your colleagues or anyone else via any means whatsoever - DO NOT TOUCH IT!!! This virus will wipe out your private life entirely. If you should come into contact with WORK you should immediately leave the premises.


Solution:


Take two good friends to the nearest liquor store and purchase one or both of the antidotes Work Isolating Neutralizer Extract (WINE) and Bothersome Employer Elimination Rebooter (BEER). Take the antidote repeatedly until WORK has been completely eliminated from your system. You should immediately forward this medical alert to five friends. If you do not have five friends, you have already been infected and WORK is controlling your life.


Two actual facts:


BESs

BESs

"Fortunately", fewer students and fewer teachers of our school are WORK-infected!

"Fortunately", we've been given more time to finish WORK-ing! 

Pasthėnia e Mesharit tė Gjon Buzukut (1555)

Posted by Rezar Naco on April 14, 2010 at 6:24 PM Comments comments (0)

 

U Donih Gjoni, biri hi Bdek1)Buzukut, tue u kujtuom2) shumë herë se gluha jonëh

 nukë kish gjaa të endigluom3) ensëh shkruomit shenjtë4),ensëh dashunit5) sëh

botësë sanëh6), desha me u fëdigunëh7) për saa mujtah mehditunëh, meh zdritunë

pak mendetë e atyneh qi t'eh endiglonjinëh, për seh ata tëh mundëh mernëh8 ) saa hi

 naltë e hi mujtunë9) e hi përmishëriershim10)anshtë Zotynë atyneh qi tah duonë em

gjithëh zemërë. U lus enbas sodi maa shpesh të vinih em kishëh, përseh ju kini meh

gjegjunë11) ordhëninë e Tinëzot. E atëh nëh enbaroshi12),Zotynëh tëh ketëh mishërier enbii juu, e atah qi u munduonëh dierie tash maamos u mondonjënëh. E ju t'ini tëh zgjiedhunitë e Tinëh Zot, e përherë Zotynëkaa meh klenëh me juu: ju tueh endiekunë tëh dërejtënë e tueh lanë tëhshtrenbënë; e këta13) ju tueh baam, Zotynë ka me shtuom endër juu,se tëh korëtë tajh14) tëh englatetëh15) dierie ensëh vjelash,e të vjelëtë dierie ensë enbiellash.

E u' maa due tëh enbaronjvepërënë teme, Tinë Zot tueh përqyem. Endëh vjetët MDLIV njëhzet dit endëh marszuna enfiill e enbarova endëh vjetët MDLV, endëh kallënduor V dit.

E seh për fat nëh keshë kun enbëh endonjë vend fëjyem16), u duoh tuktë jetëh fajtëh, aih qi tëh jetë maa hi ditëshim seh u', atah fajh e lus tahtrajtonjëh17) endë e mirë. Përseh nuke çuditëm seh në paçafëjyem,këjo tueh klenëh maa e para vepërë e fort e fështirëh për tëh vepëruomenbëh gluhët tanëh. Përseh mund mund e qëllonjinë18 ), se fajh të mosbanjinë; përseh përherë ëndajh tah nukë mundëh jeshëh u' tueh enbajtunëh njëhklishëh enbëh të dyy anët mëh duhë meh shërbyem. E tash u jam enfalëhgjithëveh, e lutëni Tinëh Zonëh endeh për muoh.


Shënime:

1) Bdek, Benedekt.

2) Tue u kujtuom, tue kujtue, tue sjellë në mend.

3) Të endigloum, që kupton.

4) Ensëh shkruomit shenjtë, prej shkrimit të shenjtë, prej librave fetarë,

5) Ensë dashunit, prej dashurisë.

6) Botësë sanëh, gjindjes, popullit tonë.

7) Me u fëdigunëh, me u mundue, lodhë.

8 ) Tëh mundëh mernëh, të mund të marrin me mend,të marrin vesh.

9) Hi mujtunë, i fuqishëm.

10) Hi përmishëriershim, fort i mëshirueshëm.

11) Meh gjegjunë, me gëgjue.

12) E atëh nëh enbaroshi, e taë punë në e bëfshi,e në veprofshi kështu.

13) Këta, këtë,këtë gjë.

14) Tajh, tuaj.

15) Tëh englatetëh, të zgjatet.

16) Fëjyem, gabuar.

17) Tah trajtonjëh, ta ndreqë.Tueh klenëh etj.:kuptohet që kjo është e para vepërqë përkthen Buzuku; mund të nënkuptohet edhe se ai nuk njeh tjetër vepër tëpërkthyer para tij.

18 ) Nukë mund e qëllonjinë etj., nuk mund t'ia qëllonin aq mirë punës sa të mosbënin gabim.