Don Quixote's Dream

Klasa e letërsisë

faqe në ndihmë të gjimnazistëve

Matura Shtetërore Letërsi

Becket, Camus, Kafka, Marquez, Hemingway, Buzzati, Joyce
Këtu do të gjeni një listë me testime të përgatitura për autorët dhe fragmentet e programit të MSH Letërsi, si dhe variante të përgjigjeve të mundshme; katalogun e plotë të tezave të Provimit të Maturës Letërsi qysh prej vitit 2006; programet orientuese të shpallura nga Ministria e Arsimit dhe Shpjeguesit e programeve kur këta janë publikuar.
 

Modele pyetjesh

KUJDES!
Përgjigjet e dhëna për çdo tekst letrar të shtjelluar janë vetëm modele që ndihmojnë për të kuptuar pjesën letrare. Marrja e përgjigjeve të gatshme pa analizuar materialin e pyetjeve nuk u ndihmon. Rëndësia më e madhe i është dhënë përgatitjes së pyetjeve. Ato do t'u ngacmojnë që të analizoni tekstin letrar. Përgjigjet janë të dorës së dytë, për të kontrolluar nivelin ose për të parë ndonjë shpjegim alternativ. Puna juaj personale me tekstet letrare dhe shtjellimin e pyetjeve të dhëna është baza e suksesit.

Matura 2015