TestQuiz

Modele pyetjesh me shtjellime, pyetje me alternative, quiz-e për autorë dhe vepra të ndryshme të cilat do t'u ndihmojnë të përvetësoni çështje dhe koncepte letrare, si dhe të kuptoni dhe shijoni letërsinë.