Dosja e shkrimtarit

Përmbledhje e shkurtër e jetës së shkrimtarëve dhe poetëve që kanë shenjuar letërsinë botërore dhe atë shqiptare. Përqendrim tek momentet kyçe të jetës që kanë ndikuar në mënyrën se si kanë krijuar, ashtu siç duket prej veprës së tyre. Material filmik dhe dokumentarë të shkurtër me fakte interesante dhe pamje autentike nga vendet ku kanë jetuar. Galeri fotosh e dokumentesh që plotësojnë vizualisht materialet e këtij seksioni.

+ Informacion shtesë për më kërkuesit.

SHQIPTARË

TË HUAJ

  • Gjon Buzuku
    Marin Barleti