Kënaqësia e leximit

Rubrika përmban lexime të përzgjedhura tekstesh dhe fragmentesh që janë të bukura artistikisht në vetvete, me synimin e vetëm kënaqësinë që të jep leximi i diçkaje të bukur.

LETËRSI SHQIPTARE

LETËRSI E HUAJ

BURIME TË TJERA

Volumi Audio Libra në shqip
Një bibliotekë mjaft e pasur me audiolibra në shqip. Autorë të huaj dhe shqiptarë të lexuar me pasion dhe dashuri. Pasurohet vazhdimisht.