Matura Shtetërore Letërsi

Këtu do të gjeni një listë me testime të përgatitura për autorët dhe fragmentet e programit të Maturës Shtetërore Letërsi, si dhe variante të përgjigjeve të mundshme; katalogun e plotë të tezave të Provimit të Maturës Letërsi qysh prej vitit 2006; programet orientuese të shpallura nga Ministria e Arsimit dhe Shpjeguesit e programeve kur këta janë publikuar.

POEZI

PROZË

DRAMË

  • Eskili "Prometeu"
  • Shekspir "Romeo dhe Zhuljeta"
  • Shekspir "Mbreti Lir"
  • Shekspir "Makbeth'"
  • Shekspir "Hamleti"

*Për të shfrytëzuar materialin e plotë kërkohet anëtarësim.

MATURA 2017

Lidhje të nevojshme: MAS | AKP | IZHA | e-Albania