Tezat e Maturës Letërsi
(të shtjelluara)

Në këtë seksion do të gjeni video me analiza të hollësishme dhe shtjellim të tezave të Maturës Shtetërore Letërsi. Çdo tezë është parë në detaj, që prej tekstit deri tek pyetjet që e shoqërojnë atë, me alternativa apo me shtjellim. Qëllimi i këtij seksioni është t'u familjarizojë me tezën dhe t'u tregojë mënyrën si të përballeni me të në provim.


 

Teza Letersi 2014

Teza e Maturës Shtetërore Letërsi 2014
(gjimnazi, gjimnazi gjuhësor, seksionet dygjuhëshe, pedagogjike)

-Pjesa e parë e tezës përmban tekstin joletrar "Gjumi dhe shëndeti".
-Pjesa e dytë e tezës përmban tekstin letrar, poezinë e Kadaresë "Rënia e dëborës".